Kind Agency – en digital byrå

Om du har behov av en stark partner för att ta nästa steg i att utveckla affärsdrivande webbplatser för tjänster och produkter, så har du hamnat rätt. Vi på Kind Agency har lång erfarenhet av att utveckla varumärken och kommunikativa lösningar, och lägger hela vårt engagemang i att du och ditt företag ska lyckas bättre.

70 % söker på nätet med mobil enhet och det är viktigt att förstå och nyttja Google. En responsiv webbplats som är anpassad för alla skärmar får ett större genomslag. Men det finns många fler behov...

Vi tänker efter före – och får resultat därefter

Utifrån kundens behov hjälper vi till att kartlägga och analysera, formulera strategier och mål, skapa strukturer och innehåll. Tillsammans gör vi avgränsningar och prioriteringar. Ibland kräver projekten inte lika mycket förstudier, men vi arbetar alltid utifrån att utveckla ditt företags kommunikation och skapa bättre resultat.

Design stärker identiteten, koncept förtydligar

När designen verkligen bottnar i identiteten och lyfter viktiga värden så är den ett kraftfullt verktyg i kommunikationen. Utifrån en genomtänkt design skapas sköna koncept med helheter och delar som engagerar målgrupperna.

Content som lever och leder vidare

Alla företag jobbar på olika sätt med kundtidningar, pressreleaser, nyhetsbrev, bloggar, annonsering och sociala medier. Vi hjälper ditt företag genom effektivare kommunikationslösningar som stärker, stödjer och skapar närvaro och synlighet.

Smartaste vägen till en ny webbplats

Kind Agency har en väl beprövad webbprocess som är transparent, agil och lättrörlig – alla projektdeltagare ser var vi befinner oss. Med målet att skapa den bästa möjliga upplevelsen för användarna så bygger vi en komplett informationsstruktur, skapar tydliga flöden, användarvänliga funktioner, avancerade backend- och e-handelslösningar. Vi tänker intuitivt.

Case

Investor Relation webb

Camurus

Webbutveckling/Grafisk profil

Responsiv webbsida

Enzymatica

Webbutveckling/design

Mobil webbapplikation

Briggen

Strategi/design/kommunikation

Kind Agency - Kunder

Våra kunder är unika. Därför är vi också det.

Omvärlden och förutsättningarna förändras i snabb takt. Kind Agency är en dynamisk och flexibel organisation som matchar en optimal mix av kompetenser och partners utifrån ditt företags behov. På så sätt säkerställer vi att du får ut det mesta av din investering. Basen är vår långa erfarenhet av nära samarbeten, 15 år av webbproduktion och utveckling av avancerade tekniska lösningar och över 20 år av arbete med varumärkesutveckling och kommunikation.

Det finns många medelstora företag med behov av att – utveckla och bygga avancerade webbplatser, kunna göra uppdateringar själv, göra en redesign och mobilanpassa sin webbplats... – prata med oss. Vi arbetar plattformsoberoende med ett kommunikativt helhetstänk i kombination med den senaste tekniken. Vår drivkraft är att göra skillnad för företag, individer och omvärlden.
Välkommen till Kind Agency.

Kontakta oss

Petra Kindström

CEO, Strategic Brand Developer
petra.kindstrom@kindagency.se
+46 72 - 330 57 61

Per-Ola Kessman

Strategic Digital Developer
per-ola.kessman@kindagency.se
+46 70 - 713 27 56

Dennis Hovstadius

Art Director
dennis.hovstadius@kindagency.se

Magdalena Perers

Architect & Visual Artist
magdalena.perers@kindagency.se

Aleks Kursis

Strategic Copywriter
aleks.kursis@kindagency.se

David Klein

Design/Webb/SEO
david.klein@kindagency.se

Igor Bittencourt

Webproducer
igor.bittencourt@kindagency.se

Vill du vara med i vårt nätverk?

Kind Network är ett nätverk av specialister. Intresset är stort för spännande talanger.

Skicka gärna din presentation till hej@kindagency.se

Kind Agency

Flaggskeppsgatan 20
SE-211 14 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se