Affärsutveckling för ökad lönsamhet

Vi hjälper ditt företag att nå ökad lönsamhet baserat på våra analyser som identifierar utvecklingsområden och hur ni på olika sätt kan förbättra verksamheten. Vår drivkraft är att fungera som en katalysator, vi sätter oss in i ditt företag och identifierar utvecklingsmöjligheter, tar fram strategier, koncept och verktyg.

Vi på Kind Agency har lång erfarenhet av att utveckla varumärken och kommunikativa lösningar, affärsdrivande webbplatser för tjänster och produkter, lönsamhetsanalyser inom ekonomistyrning, och vi lägger hela vårt engagemang i att du och ditt företag ska lyckas bättre.

Referenser

Marknadspositionering för ökad lönsamhet

Här ger vi oss in i resor med varumärken och identiteter, företagskulturer och branding av tjänster och produkter, nya koncept som stärker och förenklar, marknadsstrategier och digitala strategier. Det finns inget roligare än att se företag utveckla sin kommunikation, att analysera och identifiera utvecklingsvägar, jobba fram strategier och konceptuella lösningar. Vi hjälper gärna till med produktionen.

Utifrån en genomtänkt design skapas sköna koncept med helheter och delar som engagerar målgrupperna. Och när designen verkligen bottnar i identiteten och lyfter viktiga värden, är den ett kraftfullt verktyg i kommunikationen.

Förstudier och analys

Kind Screening

Nuläget definieras och vi hjälper till att analysera och ta fram ett beslutsunderlag. Tillsammans gör vi avgränsningar och prioriteringar. Vi kan även hjälpa till med genomförandet. När man sätter sig in i en bransch och ett företags problem och utmaningar, och ser allt utifrån, är det mycket lättare att se vad som kan utvecklas, se samband och lösningar.

Vi tänker efter före – och får resultat därefter

Smartaste vägen till en ny webbplats

Det finns många företag med behov av att – utveckla webbplatser, kunna göra uppdateringar själv, göra en redesign och mobilanpassa sin webbplats... – prata med oss. Vi arbetar plattformsoberoende med ett kommunikativt helhetstänk i kombination med den senaste tekniken.

Kind Agency har en väl beprövad webbprocess som är transparent, agil och lättrörlig – alla projektdeltagare ser var vi befinner oss. Med målet att skapa den bästa möjliga upplevelsen för användarna så bygger vi en komplett informationsstruktur, skapar tydliga flöden, användarvänliga funktioner, avancerade backend- och e-handelslösningar. Vi tänker intuitivt.

SEO

Halvera tiden för ert månadsbokslut

Vi går igenom organisation, system och arbetsrutiner och föreslår lösningar för att förkorta tiden för ert månads- eller årsbokslut. Vi kan även hjälpa till vid exempelvis förvärv eller försäljning av bolag genom att utföra lönsamhets- och balansanalyser, mätning och förbättring av cashflow, projektledning och resursförstärkning.

Lönsamhetsanalyser

Effektiv IT

De digitala plattformarna tar mer plats än någonsin som en arena för affärer. Här finns era kunder och här ger dagens teknik era medarbetare möjligheten att effektivisera sitt arbete inom organisationen. Kind Agency kan hjälpa er till ökad lönsamhet genom att analysera och ta fram smarta tekniska lösningar och applikationer.

IPO - Initial public offering

Våra branschområden

Life Science
Djursjukvård
FoU
Fastighet
Byggindustrin
Logistik

Våra kunder är unika. Det är vi med.

Omvärlden och förutsättningarna förändras i snabb takt. Kind Agency är en dynamisk och flexibel organisation som matchar en optimal mix av kompetenser och partners utifrån ditt företags behov.

Kontakta oss

Petra Kindström

CEO, Strategic Brand Developer
petra.kindstrom@kindagency.se
+46 72 - 330 57 61

Per-Ola Kessman

Strategic Digital Developer
per-ola.kessman@kindagency.se
+46 70 - 713 27 56

Vill du vara med i vårt nätverk?

Kind Network är ett nätverk av specialister. Intresset är stort för spännande talanger.
Skicka gärna din presentation till hej@kindagency.se

Kind Agency

Kärleksgatan 2 a
SE-211 45 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se