Enzymatica

Kund Enzymatica | Projekt Webbutveckling och design
Produkt ColdZyme® – munspray mot förkylning | Segment B2C
Marknad Norden och UK | Plattform WordPress | Webbplats coldzyme.se

Uppdraget omfattar responsiv design, innehåll onepage, koncept, usability, språkstöd, statistik.


Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica Kind Agency - Case Enzymatica

Webbdesign förankrad i upplevelsen

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny webbplats för börsnoterade Enzymaticas viktigaste produkt ColdZyme® - en munspray mot förkylning som vänder sig till konsumenter. Syftet var att förenkla för användarna att snabbt och enkelt hitta vad man söker, vare sig man möter produktinformationen för första gången eller söker mer information efterhand. Vi fokuserade på att göra sidan överskådlig och lättläst och byggde en konsumentvänlig onepage i WordPress. Designen följde produkten förankrad i upplevelsen, själva känslan när förkylningen lättar. Webbplatsen i första versionen riktad till den svenska och engelska marknaden byggdes under tidspress med språkstöd följt av löpande statistik. Nu senast kopplade vi på fler språkversioner för den nordiska marknaden. Besök gärna coldzyme.se


Om Enzymatica
Enzymatica är ett svenskt life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektiösa folksjukdomar. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Enzym från djuphavstorsk är en viktig delkomponent i produkterna. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® – munspray mot förkylning, företagets viktigaste produkt.

Fler referenser


Kind Agency

Kärleksgatan 2 A
SE-211 45 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se