Briggen

Kund Briggen | Projekt Strategi/design/kommunikation
Segment B2B | Marknad Öresundsregionen

Uppdrag omfattande 2008-2015, strategi, varumärkesplattform, grafisk profil, skyltprogram, koncept och fastighetsprospekt, content marketing med kundtidningar, epostmarknadsföring med nyhetsbrev och spridning i sociala medier, pressreleaser, digitala årsredovisningar och hållbarhetsredovisning, webbdesign med förankrat innehåll, kampanjer, säljstöd event och serviceapp.


Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen Kind Agency - case Briggen

Utmaningen bestod i

att över tid utveckla och stärka Briggens varumärke med närvaro och synlighet integrerat i alla utvalda medier. Uppdragen engagerade oss i allt från övergripande strategifrågor och utformning av varumärkesplattformar till utveckling av grafiskt profil- och skyltprogram. Lägg där till en ständigt pågående mission i att producera innehåll i utvalda kanaler med kundtidningar, nyhetsbrev, pressreleaser och sociala medier i planerade informationsflöden.

Kampanjer förnyades, alltid utifrån kärnvärdena i varumärket. När vi tog fram Servicekampanjen med Serviceappen fick vi idén utifrån att öka tillgängligheten och erbjuda en snabbare och enklare servicehantering. Nu kunde man göra en felanmälan eller serviceanmälan direkt i mobilen. Resultatet blev lyckat. Webbproduktion med innehåll och design utvecklades i nära samarbete med både Briggen och av kunden vald webbproducent och utvecklare i plattformen EpiServer.


Om Briggen
Briggen, som är ett av de större fastighetsbolagen på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar fastigheter och lokaler. Briggen lägger all fokus på att hyresgäster trivs och kan utveckla sina verksamheter och siktar alltid mot att leverera bästa möjliga service och support. De ser till att lokalerna är av bästa möjliga standard. Fastighetsbeståndet består av industrilokaler, kontorslokaler och butikslokaler på expansiva lägen i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Företaget ingår i Castellumkoncernen, vars aktie är registrerad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Fler referenser


Kind Agency

Kärleksgatan 2 A
SE-211 45 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se