Aerocar

Kund Aerocar | Projekt Ny hemsida | Segment B2B | Marknad Global | Plattform WordPress
Webbplats aerocar.se

Uppdraget omfattar produktion av ny hemsida som på ett tydligt sätt konkretiserar erbjudandet och företaget.


Kind Agency - Case Aerocar Kind Agency - Case Aerocar Kind Agency - Case Aerocar Kind Agency - Case Aerocar Kind Agency - Case Aerocar

Servicen går före allt

Aerocar är ett serviceorienterat företag inom logistik och transporter som erbjuder snabba och säkra transporter sv styckegods, parti- och hellaster via lastbil, sjö och flyg. Deras kontrolltornsfunktion gör att de kan ta hand om hela transportkedjan där de ständigt optimerar, effektiviserar och utvecklar hela flödeskedjan. För Aerocar är det viktigt att deras kunder ska få uppleva en kvalitet i världsklass.


Sedan 2007 har Aerocar haft sin bas i Helsingborg och har hängivet utvecklat företaget. Hemsidan vi såg första gången speglade inte riktigt det företag vi mötte. Vi byggde därför en helt ny hemsida där fokus varit att paketera Aerocars olika tjänster och erbjudanden. I ett nära samarbete fick vi en effektiv, snabb och rolig arbetsprocess. Med alla krav på dokumentation inom spedition hittade vi även lösningar på att effektivisera dokumenthanteringen.
Se mer på aerocar.net

Fler referenser


Kind Agency

Kärleksgatan 2 A
SE-211 45 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se