Camurus

Kund Camurus | Projekt Webbutveckling och produktion samt grafisk profil
Segment B2B | Marknad Global | Plattform CMS | Webbplats camurus.com

Uppdraget omfattar grafisk profil och responsiv design, informationsstruktur, illustrationer, funktioner, språkstöd och usability. Produktion av front-end och back-end integrering, samt kopplingar till externa API:er för publiceringar av pressreleaser, finansiella rapporter och så vidare med samtidig publicering.


Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus Kind Agency - Case Camurus

Ett spännande IR-projekt (Investor Relations)

Den 3:e december 2015 ringde klockan på Nasdaq Stockholm och Camurus nya webbplats lanserades kl. 09.00. Det beräknade marknadsvärdet låg runt 2 miljarder och introduktionen är en av de största i Sverige inom biotech. Camurus är ett innovativt nordiskt läkemedelsföretag som arbetat med forskning och utveckling under många år, och som vi följt i takt med utvecklingen, och insatsen innebär en stor förändring och ökad livskvalitet för många människor.

Tankarna bakom senaste grafiska profilutvecklingen har varit att matcha och stärka ett nordiskt läkemedelsföretag i framkant, ett företag med stark utveckling på en global marknad. Regelverket vid börsintroduktioner är omfattande och kopplat till styrning av webbplatsens innehåll, även rubriker och ordningsföljder. Externa konsulter deltar i projektet som innehåller flera kontrollpunkter och avstämningar med banker, Finansinspektionen, Börsen med flera deltagande aktörer, allt sker i ett nära kundsamarbete.


Våra största utmaningar har varit att

• regelverket följs
• säkerställa sekretesskravens efterlevnad under hela projekttiden
• säkerheten är hög
• timing vid olika releasepunkter hålls med precision i varje publicering
• samarbetet med olika deltagande aktörer fungerar


För att hitta lösningarna har webbplatsen utvecklats agilt i nära samarbete med Camurus. Gå gärna in på camurus.com


Om Camurus
Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på formuleringsteknologin Fluid Crystal.

Fler referenser


Kind Agency

Kärleksgatan 2 A
SE-211 45 Malmö, Sweden
hej@kindagency.se